SJ Tekmag - шаблон joomla Продвижение

header6

Sukot (poznat i kao Praznik koliba) je jevrejski praznik koji se slavi 15-tog dana meseca Tišri po jevrejskom kalendaru,  što pada u period kraj septembra - kraj oktobra.  To je jedan od tri hodočasnicka praznika (hebrejski "Šaloš Regalim", pored Pesaha i Šavuota) kada Jevreji odlaze na hodočašće u Hram u Jerusalimu.

Hebrejska reč "sukot" je množina reči "suka" koja znači "koliba" (ili "kabina").  Praznik Sukot ima dvostruki značaj: istorijski i poljoprivredni.  Istorijski, Sukot nas podseća na četrdeseto-godišnji period lutanja naroda Izraela po pustinji nakon izlazka iz Egipta (Eksodus), sa namerom da se prisetimo na krhka privremena pokretna staništa (kolibe) u kojima su tada živeli Stari Hebreji.  Poljoprivredni značaj praznika se ogleda u izražavanju zahvalnosti za jesenju berbu - to je i praznik žetve/berbe koji se ponekad baš tako i označava: "Festival berbe (žetve voća)".

Praznik Sukot počinje petog dana po Jom Kipuru, i donosi potpuni preokret u načinu praznovanja, od ozbiljnog duhovnog slavljenja najsvečanijeg praznika u godini Jom Kipura, do radosne proslave jednog od najveselijih praznika (Sukot se ponekad označava i kao "Vreme radovanja").  Ime praznika Sukot se cesto prevodi i kao "Praznik Tabernakla", koji, kao i mnogi drugi prevodi hebrejskih reci, nije uvek i najbolji.  Ovaj prevod posebno zbunjuje zato što se reč "Tabernakl" (iako ima koren u latinskoj reci "tabernaculum" koja ima značenje "šator") u Bibliji odnosi na zavetni kovčeg - pokretnu svetinju sa najsvetim stvarima iz hrama, koja se na hebrejskom zove "mišhan".  Očigledno je da se hebrejska reč "suka" odnosi na privremeno gradjene kolibe, a sigurno ne na "sveti Tabernakl".

Koliba "suka" koja se gradi za praznik treba da ima najmanje tri strane (zida) sa ojacanom konstrukcijom, dok cetvrta strana može biti i otvorena.  Zidovi mogu biti napravljeni od različitog materijala, uglavnom od platna, drveta, ili metala.  Krov treba da je privremeni, lako pokriven sveže posečenim granama sa drveća, ili bilo čime drugim što raste na zemlji. U skladu sa tradicijom, krov treba da obezbedjuje dovoljnu senku, ali i da omogućuje da se kroz njega vide zvezde tokom noći.  Tokom praznika Sukot uobičajeno je i obedovanje (serviranje obroka) u samoj kolibi, a ponekada i spavanje, ali ne u slucaju kiše.

Praznik Sukot traje sedam dana, pri cemu se praznično proslavlja prvi dan, uz posebne molitve i prazničnu hranu.  Ostali dani su poznati kao "Hol HaMoed" (odnosno, jednostavno kao "praznicni dani").  Sedmi dan Sukota se naziva "Hošana Raba" ("Velika Hošana" - kao referenca na tradicionalno kružno šetanje vernika tokom jutarnje službe u hramu), i ima takodje poseban značaj.  Dva naredna dana po završetku praznika se nazivaju: "Šemini Aceret" i "Simha Tora" i predstavljaju zasebne praznike, ali pošto su povezani sa Sukotom, obično se i posmatraju kao deo ovog praznika.