SJ Tekmag - шаблон joomla Продвижение

header6

MINISTAR ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA POSJETIO JEVREJSKU ZAJEDNICU CRNE GORE

     

Predsjednik Jevrejske zajednice Crne Gore g-din Jaša Alfandari razgovarao je sa g-dinom Mehmedom Zen­kom, mi­ni­strom za ljud­ska i ma­njin­ska pra­va. U razgovoru je istaknuto da je Crna Gora dobar primjer zajedničkog života, međuvjerske i međunacionalne tolerancije, te da je u cilju ostvarivanja jednakih prava i sloboda za sve građane naše države, neophodno ove vrijednosti čuvati i unapređivati.

Nastoji se da se pred­stav­ni­ci ma­njin­skih na­ro­da i dru­gih ma­njin­skih na­ci­o­nal­nih za­jed­ni­ca u Cr­noj Go­ri osje­ća­ju in­te­gra­tiv­nim di­je­lom dru­štva. Shod­no to­me, stva­ra­ju se i mo­guć­no­sti da im se za­ga­ran­to­va­na pra­va i ostva­ru­ju.

Razgovarano je o doprinosu Jevrejske zajedice međuvjerskom skladu u Crnoj Gori kao i o baštini Jevreja koji su dali najplodonosniji prilog duhovnoj snazi evropske kulture, tako da ne mali dio svoje mudrosti, duhovnosti, misli o dobru i zlu, društvenim zakonima...duguju upravo njima.

Svakako, akcent je stavljen na intenziviranje saradnje resornog ministarstva i naše Zajednice. Sastanku su prisustvovali najbliži saradnici sa obje strane.